Videos - click to view

Loading...
Loading...

Wednesday, February 11, 2009

Het grote geld lonkt voor Tony O'Shea

Martin Adams (l) en Tony O'Shea, twee toppers die wèl in Veldhoven speelden dit weekeinde. foto Jurriaan Balke

Martin Adams (l) en Tony O'Shea, twee toppers die wèl in Veldhoven speelden dit weekeinde. foto Jurriaan Balke

VELDHOVEN - Darter Darryl Fitton won zondag de finale van het Dutch Open in Veldhoven van Willy van de Wiel uit Rijen (3-2). Het leverde de Engelsman 4500 euro op en punten voor de wereldranglijst. In de halve finale versloeg de 'Dazzler' landgenoot Tony O'Shea.

Het grootste dartstoernooi van Europa lokte tijdens vier speeldagen ruim 3700 deelnemers naar Koningshof, veel minder dan vorige jaren. Voorzitter Symon Timmers van de organiserende Nederlandse Darts Bond (NDB): "Het heeft te maken met de huidige economische crisis, de verminderde tv-exposure en het rookverbod. In het dartswereldje wordt straf gerookt."

Wellicht is er nog een reden voor de lagere opkomst. De NDB valt zoals de Britse BDO onder de overkoepelende World Darts Federation. Met name de BDO, die de Lakeside in Frimley Green organiseert, verliest steeds meer toppers aan concurrent PDC, de strikt op professioneel topdarten gerichte bond die spelers als Phil Taylor en Raymond van Barneveld in de gelederen heeft. De in Veldhoven geafficheerde Andy Fordham stapte afgelopen woensdag over naar de PDC, Lakeside-winnaar 2008 Mark Webster deed dit weekend hetzelfde. Eerder verkasten Jelle Klaasen, Michael van Gerwen en Co Stompé naar de PDC. (full article...)


The translation according to yahoo.com bable fish:
The large money ogles for Tony O'Shea

by franc sparkle. Monday 09 February 2009 | 02:43 | Last updated on: Monday 09 February 2009 | 09:53
text size text reducestext increases
Martin Adams (l) and Tony O'Shea, two top presses which played this week end in field courts. photograph Jurriaan Balke

Martin Adams (l) and Tony O'Shea, two top presses which played this week end in field courts. photograph Jurriaan Balke

Field COURTs - for the Darryl fit barrel won Sunday the final of the Dutch in field courts of Willy of the wheel from to range (3-2). It the English man 4500 provided euro on and points for the world rankingses. In the semifinal the Dazzler covered compatriot Tony O'Shea.


The largest darts tournament of Europe lured 3700 participants during four speeldagen wide to king court, much less than previous years. President Symon bound Timmers of the organising Dutch darts (NDB): Make it are tv-exposure and smoke prohibition reduced with the current economic crisis. In the dartswereldje punish it is smoked.

Possibly there is still a reason for the decreasing turnout. THE NDB fall such as the British BDO under the coordinating World darts Federation. Particularly more and more top press to competitor PDC loses the BDO, which the Lakeside in Frimley organise Green, strict on professional at specific association which players such as Phil Taylor and Raymond van has Barneveld in the ranks. The Andy Fordham stepped posted in field courts last Wednesday concerning to the PDC, lakeside winner 2008 marks web ASTRE did this weekend the same. Rather Jelle Klaasen, Michael van Gerwen and relocated Co Stompé to the PDC. (translation link...)
Post a Comment

search this site or the web...

Google